top of page

Maila Teramees & Liina Normet

Foto: Nele Suurna

Idee luua ämmaemanda nõuandetelefon sai alguse praktilisest kogemusest, kus nõuandeliini asutajate isiklikele telefonidele tuli pidevalt kõnesid sõpradelt, sugulastelt ja tuttavatelt, kes soovisid kohest nõu äkitsi tekkinud kõikvõimalike naise tervist puudutavatele küsimustele.
Küsimused võivad tekkida tõesti väga ootamatult ka öösel ja nädalavahetusel, kus ei ole võimalik oma ämmaemandat või arsti tabada. Soovisime, et selline kiire ja kohene abi oleks võimalik ka kõikidele teistele naistele
Nii tekkiski mõte luua Ämmaemanda Nõuandetetelefon, mis oleks avatud 24/7 ja kus töötaksid vaid suurepärased, professionaalsed ning sõbralikud ämmaemandad. 
Selle ideega läkski Liina ühel päeval Mailale külla, rääkis mõttest ning ka Maila oli juba ammu mõelnud, et selline liin on vaja Eestisse luua. Nii jaotatigi töökohustused ning asuti looma üleriigilist ööpäevaringset Ämmaemanda Nõuandetelefoni 12252 Meie pikaajaline visoon on parandada Eesti naiste tervist ja tervishoiu süsteemi, tehes võimalikuks saada kohest abi, mis on vaid telefonikõne kaugusel. 
Meil töötavad vaid pikaajalise kogemusega nii eest-, kui ka vene keelt rääkivad professionaalsed ämmaemandad, kes on oma karjääri jooksul nõustanud tuhandeid ja tuhandeid naisi. Nii on nõuandeliinilt võimalik abi saada nii eesti, kui ka vene keeles!
Ämmaemanda Nõuandetelefoni kõneminutihind on 1.90 eurot. Sellest 30% võtab operaator (Tele2 võtab 40%), ülejäänud makstakse ämmaemandate palgad ja tehniline tugi. 
 
Soovime kõigile vaid kõike paremat, suurepärast tervist ja täisväärtuslikku elu!
 
Liina Normet ja Maila Teramees

bottom of page